Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Du ska känna dig trygg i att dina uppgifter enbart används i syfte att leverera en bra Tjänst. Säkerhet och transparens är viktigt för oss på Hedin Recycled Halmstad AB

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig person.uppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vår policy

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla vår Tjänst.
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
 • Vi informerar om vilka uppgifter vi registrerar och när vi samlar in personuppgifter.
 • Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Begrepp

 • Tjänst
  Tjänsten ger dig som användare möjlighet att söka, få information om, köpa och upprätta kontakt med företag som säljer fordonsdelar.
 • Personuppgift
  Information som direkt eller indirekt hör samman med en fysiskt levande person. Exempelvis, namn, registreringsnummer, och kontaktuppgifter.
 • Behandling
  Insamling, registrering och lagring av personuppgifter räknas som behandling.
 • Personuppgiftsansvarig
  Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. I detta fall Hedin Recycled Halmstad AB.

 

Insamling av uppgifter

Dessa uppgifter nedan samlar vi in.

 • Uppgifter du uppger
  I samband med användandet av Tjänsten behövs uppgifter för att slutföra ditt syfte. Dessa uppgifter uppger du i samband med ifyllande av formulär eller när du tar kontakt med oss. Exempel på uppgifter är: Namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, gatuadress, postnummer, ort, land, och registreringsnummer på bilen.

 

Uppgifternas ändamål

Av denna anledning behandlar vi uppgifterna.

 • För att uppfylla syftet till varför du valt att använda Tjänsten
 • Förbättra din användarupplevelse
 • Hantera kundservice
 • Förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten

 

Förmedling av personuppgifter

Hedin Recycled Halmstad AB förmedlar ej personuppgifter.

 

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med Tjänsten. Dina uppgifter gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

 

Dina rättigheter

 • Utdrag, korrigering och radering
  Du har rätt att begära ut dina personuppgifter kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du kan begära rättning och även radering av uppgifter i vad som anges i tillämplig lag.
 • Rätt till återkallande av samtycke
  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

 

Frågor & synpunkter

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Hedin Recycled Halmstad AB via e-post info@hedinrecycled.se eller via telefon 035-10 32 32. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändring av denna integritetspolicy

Hedin Recycled Halmstad AB kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av integritetspolicy kommer alltid finnas tillgänglig på bildelsbasen.se.

Senast uppdaterad den 2021-07-08.

info@hedinrecycled.se

Logga in

Glömt ditt lösenord?