Köp & garantivilkor

INNAN KÖPET

För att säljaren ska kunna kontrollera att bildelen passar med ditt fordon är det viktigt att lämna så mycket information som möjligt.
 • Uppge ditt registreringsnummer.
 • Uppge ditt bilfabrikat, bilmodell, kaross och årsmodell.
 • Uppge originalnummer och/eller artikelnummer. Informationen finns på din bildel, antingen stansad eller med etikett. Fotografera denna information och skicka till säljaren.
 • Bifoga gärna bild på din bildel och eventuellt även en bild på fordonet.
 • Begär att säljaren bekräftar att de har kontrollerat att delen passar.
 • Använd Bildelsbasen.se orderhanteringssystem (förfrågan/köp) för att få ett skriftligt underlag.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

KÖPINFORMATION

Alla priser inkluderar moms. Säljaren reserverar sig för slutförsäljning och eventuella felskrivningar som kan finnas på sajten.

DIGITAL INFORMATION

Säljaren kan ej hållas ansvarig för förlust av lagrad information. Spara därför all information och bilder före ditt köp, samt därefter även bekräftelser och kvitton. Bildelar som är sålda läses ut från databasen.

BEKRÄFTELSE

Vid beställning via Bildelsbasen.se måste du kunna ta emot e-post. När beställningen registrerats sänds en bekräftelse per e-post med information om din order. Det är bra om du sparar detta mail för att ha till hands vid eventuell kontakt med säljaren. Saknas bekräftelse? Vänligen se efter om bekräftelsen hamnat bland din skräppost. Du kan även kontrollera din beställning via inloggningskontot som skapades i samband med din förfrågan/beställning.

FRAKT- & BETALSÄTT

Respektive artikel kan ha olika frakt- & betalningssätt samt tillkommande frakt- & betalavgifter. Aktuella alternativ presenteras innan genomförd och godkänd beställning. Möjliga alternativ som säljare kan erbjuda är enligt nedan: * Hämta hos säljare: Inga avgifter tillkommer om du väljer att hämta och betala kontant hos säljaren. Vid förbetalda ordrar, eller ordrar som ska betalas med faktura eller delbetalning kan avgifter tillkomma och det krävs även uppvisande av beställarens legitimation vid uthämtning. * Postförskott: Betala hela ordervärdet när du hämtar paketet. OBS! Endast MyPack kan skickas som postförskott, större artiklar kräver DPD Företagspaket och måste förskottsbetalas. När du väljer att betala mot postförskott tillkommer en avgift. Aktuella avgifter presenteras innan genomförd och godkänd beställning. * Plusgiro / Bankgiro: Enligt överenskommelse med säljare överför du aktuell summa till säljarens angivna Plusgiro / Bankgiro samt med referensnummer. Återkoppla därefter till säljaren att inbetalning skett. När säljaren kontrollerat din betalning levereras din order. * Faktura: Säljare erbjuder i samarbete med Fortus Finance fakturering till privatpersoner och verkstäder, med betalningsvillkor 14 dagar resp 30 dagar. Fakturaavgift tillkommer och varierar beroende på ordervärde. En faktura följer med i paketet och du betalar enkelt till BankGiro eller PlusGiro. Leverans mot faktura sker enbart till folkbokförd (privatpersoner) eller registrerad (företag) adress. Kreditgränsen är flytande och beräknas innan köpet avslutas. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Mer information finns på http://www.fortusfinance.com. * Bank/Kreditkort: Vi accepterar VISA och MasterCard/EuroCard. Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid, samt kortets CVV2/CVC-kod. Pengarna reserveras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen. All information rörande transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade för mycket hög säkerhet. Integrerade samarbetspartners för kort- och direktbetalning är DIBS, Payer och Payson. * Swish / Swish Handel: Vid val av Swish genomför du din beställning och i efterhand får du Swish-numret att betala in till. Vid Swish Handel kan du betala din beställning direkt i samband med beställningen genom att öppna din Swish-app och godkänna betalningsbegäran.

LEVERANSVILLKOR

Expedieringstiden kan variera och påverkas även av helger och helgdagar. Leveranstiden anges i bildelsinformationen. Vid brådskande utleverans, vänligen ange detta i meddelandefältet vid förfrågan/beställning. Där kan du meddela att om ordern inte kan levereras och vara tillgänglig för uthämtning vid ett visst datum önskar du att den inte levereras utan istället avbeställs. Säljaren kan dock inte garantera själva leveranstiden efter att ansvaret överlämnats till fraktbolaget, men däremot möjligheten att expediera ordern snabbt.

RETUR

Vänligen kontakta säljaren innan du returnerar av vara. Säljaren informerar då om hur en retur går till. Om du beställt via sajtens e-handelssystem sker kontakt bäst genom att logga in och gå in på aktuell beställning (Levererad / Mottagen), fylla i returorsak samt klicka på knappen Begär retur.

ÅNGERRÄTT

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara som säljaren har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätt gäller inte företag, samt endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas i samma skick till nästkommande kund. Eventuell plombering ska vara intakt. Du bekostar själv returporto. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med säljaren innan du skickar tillbaka varor. Vi rekommenderar att detta utförs som inloggad på sajten och ordern ifråga. Invänta därefter besked från säljaren. Skicka även med eventuellt medskickat returformulär vid retur, för att säljaren ska kunna hantera ditt ärende snabbare. Vid åberopande av ångerrätt: * Meddela säljaren inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt. * Returnera varan med kartong och det avsedda inneremballaget snarast efter att du meddelat säljaren om att avtalet frånträds och följ säljarens övriga villkor gällande retur. * Återbetalning sker inom 30 dagar från det att varan mottagits av säljaren. * Varan ska vara komplett. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett, alternativt om produkten har konstaterats defekt. Du är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Säljaren löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Om varan är specialbeställd eller anpassad efter dina önskemål utfaller en returavgift baserad på varans typ. Ångerrätt gäller ej: * Plomberad vara som har brutits * Specialbeställd/anpassade vara efter kunds önskemål * Vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas * Vara som plockats isär eller där yttre åverkan gjorts * Vara som har monterats

REKLAMATION

Du har som kund 3 års reklamationsrätt, för att kunna reklamera ett fel måste du göra detta inom skälig tid (normalt inom 2 månader) från det att du upptäckt felet. Du måste även kunna styrka ditt köp vid en reklamation med bifogande kvitto eller följesedel. Vid reklamation som sker efter att sex månader passerat råder istället omvänd bevisbörda, vilket innebär att du som köpare måste bevisa att det rör sig om ett ursprungsfel. I OCH URMONTERINGSGARANTI (avser endast bilverkstäder efter överenskommelse, anges skriftligt på köpehandlingar) Ersättning för monteringskostnader utgår efter gällande fabrikants tidsverk för anslagen monteringstid eller lämnad offert som parterna kommit överens om. Timdebitering kan debiteras med högst 850:-/timma i de fall ordinarie timdebitering är lägre gäller denna.

BEGAGNADE VAROR

Säljaren ansvarar för att informera köparen om varans kvalitet. När det gäller en begagnad vara får köparen acceptera att den kan ha vissa brister utan att vara felaktig enligt lagen. Men om varan har fel som säljaren inte informerat om eller som köparen inte kunnat upptäcka vid köpet ska säljaren åtgärda felet eller ge köparen prisavdrag. Vid eventuell tvist följer säljaren ARNs rekommendationer.

DEFEKT VARA

Majoriteten av alla bildelar är kvalitetskontrollerade men säljs i befintligt skick. Kvalitén på bildelen redovisas i svarslistan samt inne i bildelsinformationen. Detta innebär att säljaren inte ansvarar för så kallade slitagedelar som kan ingå i den köpta bildelen. Med slitagedelar avses exempelvis spännrullar, remmar, vattenpumpar, tändstift, bromsbelägg osv. Säljaren ansvarar inte för fel som orsakats av felaktig montering. Bildelen ska monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer och/eller på ett fackmannamässigt sätt. För vissa reparationer krävs - enligt tillverkarens rekommendationer - att slitagedelar byts ut i samband med att bildelen monteras. Att bildelen monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer innefattar även en skyldighet för dig att ta reda på vilka komponenter som enligt tillverkaren ska ersättas med nya. Vänd dig alltid till auktoriserad verkstad eller till biltillverkaren vid minsta tveksamhet avseende montering och vilka slitagedelar som ska bytas ut. Säljaren ansvarar inte för fel som orsakats av olyckshändelse, vanvård eller liknande efter tidpunkten för bildelens avlämnande.

OUTLÖSTA FÖRSÄNDELSER

Paket ligger på utlämningsstället i 14 dagar. Om försändelsen inte hämtas ut skickas den tillbaka till säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att ut en avgift för outlösta försändelser.

AVBESTÄLLNING AV PRODUKT

Så länge produkten ej har hunnit paketeras går det bra att avbeställa dina varor. Om du vill avbeställa en icke förbetald order gör du det lättast direkt på Bildelsbasen.se. Som inloggad går du in på Förfrågningar alt. Beställningar, tar fram din beställning och klickar på knappen Avbeställ. Om alternativet att avbeställa ej är tillgängligt innebär det att ordern är under hantering eller har levererats ut. Ordern befinner sig då inom kort under Levererad / Mottagen. Vänligen ring säljaren snarast för att öka chansen till att utleveransen kan förhindras. Vid eventuell leveransförsening har du möjlighet att avbeställa din order om föreslagen leveranstid ej godtas. Summan återbetalas inom maximalt 20 dagar, vanligtvis inom 2 -5 arbetsdagar.

ÅLDERSGRÄNS

Om du är under 18 år måste din målsman godkänna beställningen. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att säljaren lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

SEKRETESSPOLICY

Informationen du lämnar om dig själv används endast internt på sajten och hos berörd säljare. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför säljarens kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser, som gör att säljaren ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att säljaren befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

TRANSPORTSSKADOR

Undersök din vara direkt när du tar emot produkten, kontrollera emballage och produkt väl innan transportören åker iväg. Om den levererade bildelens transportemballage uppvisar skador ska du be transportören eller expediten att göra en anmärkning innan du kvitterar ut paketet. Behåll även allt emballage vid skada. Bildelen ska omedelbart packas upp för att se om något saknas eller är skadat. Ibland kan en leveransskada vara osynlig på emballaget medan innehållet kan ha tagit skada. Anmälan om skadat gods ska göras till säljaren inom 48 timmar. Säljaren står för risken för produkten tills den utlämnats till kunden i Sverige.

GARANTIER

Garantier för respektive bildel och säljare anges i bildelsinformationen. Garanti är frivilligt för säljaren att erbjuda.

TVIST

Vid tvist där köparen är privatperson följer säljaren Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

SAMMANSTÄLLNING - KOSTNADER

Kostnader som kan förekomma utöver din order:
 • Fraktavgifter tillkommer till ditt köp.
 • Outlösta paket: Debiteras för de omkostnader de orsakat.
 • Delleverans av order: Endast på din begäran, medför ytterligare fraktkostnad för dig.
 • Returfrakt: I samband med ångerrätt.
 • Fakturaavgift via Fortus Finans kan tillkomma med upp till 55 kr beroende på totalt orderbelopp.

Företagsuppgifter

Hedin Recycled Halmstad AB - 559365-1929
Teknikvägen 58, 305 75 GETINGE
0046 (0) 35-10 32 32
info@hedinrecycled.se

Logga in

Glömt ditt lösenord?